ROLLUP_KUVITUS.png
Vähennä jätettä, 
valitse Kamupak!
Me Kamupakilla haluamme, että sinäkin tiedät toiminnastamme.
 
KamuAstian avulla sinulla on kanssamme mahdollisuus vaikuttaa noutoruokailusta aiheutuvaan jätemäärään
ja päästövaikutuksiin.
Mistä Kamupakin kestoastian ympäristövaikutukset syntyvät?

Kamupakin panttisysteemin pyörittämisestä arvioimme tällä hetkellä aiheutuvan 2,5 g CO2 ekv päästöjä käyttökertaa kohden. KamuAstian ympäristövaikutukset aiheutuvat astian valmistuksesta ja materiaalista, kuljetuksesta ja pesusta.

hiilipaastot.png

KamuAstia valmistetaan on polypropyleenista, joka on hyvin käyttöä kestävä muovilaatu. Kestoastiamme elinkaaren suurimmat ympäristövaikutukset tulevat raaka-aineen valmistuksesta. Tulevaisuuden tavoitteenamme on korvata KamuAstian materiaali uusiutuvasta lähteestä tulevalla materiaalilla. Käyttöömme sopivaa materiaalia ei kuitenkaan vielä ole markkinoilla.

 

Ruokakauppojen kuljetusten osalta arvioimme, että yksi pakettiauto pystyy vastaamaan noin 10 000–15 000 KamuAstian kuljetuksesta päivässä. Pakettiauton toimiessa sähköllä tai biokaasulla kuljetuksen aiheuttamat päästöt jäävät vähäisiksi. Ravintoloiden kierrossa logistiikkaa ei tarvita.

 

KamuAstioiden pesu vaatii tietenkin energiaa ja vettä. Uusiutuvan energian käyttö vähentää pesemisestä syntyviä päästöjä. Vedenkulutus taas riippuu esimerkiksi siitä, kuinka likaisina astiat tulevat pesuun. 

hiilipaastot_2.png

KamuAstian päästöjen jakautuminen eri toimintojen kesken

Miksi vaihtaa kertakäyttötuote kestävään KamuAstiaan?

Seuraamme jatkuvasti KamuAstioiden käyttömääriä ja hygieniaa, sillä kestotuotteidemme ympäristöystävällisyys ja turvallisuus on meille tärkeää.

 

Yhtä KamuAstiaa voi käyttää keskimäärin sata kertaa. Kun KamuAstia on käyttöikänsä päässä, palautamme sen valmistajalle. Materiaalin 100-prosenttinen kierrättäminen raaka-aineeksi säästää merkittävän määrän uutta raaka-ainetta. Tästä syystä KamuAstian käytöllä tehdään merkittäviä päästösäästöjä.

"
KamuAstia on ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattaessa perinteiseen pahvirasiaan, kun se on palautettu uudelleenkäyttöön noin kuusi kertaa. "

KamuAstian avulla on mahdollista vähentää CO2-päästöjä 72–95 % kertakäyttöiseen astiaan verrattuna riippuen kertakäyttöastian materiaalista. Kertakäyttöiseen PET-muovista valmistettuun astiaan verrattuna päästösäästö on jopa lähemmäs 98 %.

Kamupak-rasian elinkaaren ympäristövaikutus suhteutettuna kertakäyttöastioihin

100_kertaa_2.png

Tarkemman vertailun vuoksi etsimme lähimmät kestoastiamme vastaavat kartonkiset astiat ja tarkistimme niiden ympäristövaikutukset. Huomioimme erillisenä tekijänä kartonkiastioissa usein käytetyn muovisen kannen osuuden ympäristövaikutuksista.

Käyttökertakohtaiset ympäristövaikutukset eri astiavaihtoehtojen välillä

ymparistovaikutukset-03.png

KamuAstia ei ole vain ympäristöystävällisempi vaihtoehto kertakäyttöastioille, vaan sen käyttö myös konkreettisesti vähentää jätteen syntymistä. Yhden kestoastian elinkaaren aikana vältetään noin 6-8 kg pakkausjätteen syntymistä! 

 

KamuAstian elinkaaren laskelmat perustuvat kirjallisiin lähteisiin ja tutkimuksiin. Päivitämme tietoja sitä mukaa kun toimintamme laajenee. Mikäli haluat tarkempaa tietoa Kamupakin elinkaarilaskelmista, ota yhteyttä kiertotalouden asiantuntijaamme Karriin: karri@kamupak.com.

Kiitos mielenkiinnostasi.
 
Liitythän joukkoon vähentämään kertakäyttöjätteen määrää uskollisen KamuAstian kanssa!